/   گەلەری

(رێکخراوی کوردستان بۆ هەموان) و (دەزگای مەدارک)ی عێراقی یاداشتی لێکتێگەیشتنیان واژۆکرد

2023-09-05

مەراسیمی واژۆکردنی یاداشتی لێک تێگەیشتن لە نێوان  (رێکخراوی کوردستان بۆ هەموان) و (دەزگای مەدارک)ی عێراقی

(5/9/2023)

گەلەری زیاتر