بڕیارەکانی ساڵی 2023

 

بڕیارەکانی ساڵی 2022

بڕیاری ژمارە (18)ی ساڵی 2022

بڕیاری ژمارە (17)ی ساڵی 2022

بڕیاری ژمارە (16-2)ی ساڵی 2022

بڕیاری ژمارە (16)ی ساڵی 2022

بڕیاری ژمارە (15)ی ساڵی 2022

بڕیاری ژمارە (14)ی ساڵی 2022

بڕیاری ژمارە (13)ی ساڵی 2022

بڕیاری ژمارە (12)ی ساڵی 2022

بڕیاری ژمارە (11)ی ساڵی 2022

بڕیاری ژمارە (10-2)ی ساڵی 2022

بڕیاری ژمارە (10)ی ساڵی 2022

بڕیاری ژمارە (9)ی ساڵی 2022

بڕیاری ژمارە (8)ی ساڵی 2022

بڕیاری ژمارە (7)ی ساڵی 2022

بڕیاری ژمارە (6)ی ساڵی 2022

بڕیاری ژمارە (5)ی ساڵی 2022

بڕیاری ژمارە (4)ی ساڵی 2022

بڕیاری ژمارە (3)ی ساڵی 2022
بڕیاری ژمارە (2)ی ساڵی 2022
بڕیاری ژمارە (1)ی ساڵی 2022

----------------------------------------------------------------

  بڕیارەکانی ساڵی 2021

بڕیاری ژمارە (23)ی ساڵی 2021

بڕیاری ژمارە (22)ی ساڵی 2021

بڕیاری ژمارە (21)ی ساڵی 2021

بڕیاری ژمارە (20)ی ساڵی 2021

بڕیاری ژمارە (19)ی ساڵی 2021

بڕیاری ژمارە (18)ی ساڵی 2021

بڕیاری ژمارە (17)ی ساڵی 2021

بڕیاری ژمارە (16)ی ساڵی 2021

بڕیاری ژمارە (15)ی ساڵی 2021

بڕیاری ژمارە (14)ی ساڵی 2021

بڕیاری ژمارە (13)ی ساڵی 2021

بڕیاری ژمارە (12)ی ساڵی 2021

بڕیاری ژمارە (11)ی ساڵی 2021

بڕیاری ژمارە (10)ی ساڵی 2021

بڕیاری ژمارە (9)ی ساڵی 2021

بڕیاری ژمارە (8)ی ساڵی 2021

بڕیاری ژمارە (7)ی ساڵی 2021

بڕیاری ژمارە (6)ی ساڵی 2021

بڕیاری ژمارە (5)ی ساڵی 2021

بڕیاری ژمارە (4)ی ساڵی 2021

بڕیاری ژمارە (3)ی ساڵی 2021
بڕیاری ژمارە (2)ی ساڵی 2021
بڕیاری ژمارە (1)ی ساڵی 2021
---------------------------------------------------------

  بڕیارەکانی ساڵی 2020
بڕیاری ژمارە (20)ی ساڵی 2020
بڕیاری ژمارە (19)ی ساڵی 2020
بڕیاری ژمارە (18)ی ساڵی 2020
بڕیاری ژمارە (17)ی ساڵی 2020
بڕیاری ژمارە (16)ی ساڵی 2020
بڕیاری ژمارە (15)ی ساڵی 2020
بڕیاری ژمارە (14)ی ساڵی 2020
بڕیاری ژمارە (13)ی ساڵی 2020
بڕیاری ژمارە (12)ی ساڵی 2020
بڕیاری ژمارە (11)ی ساڵی 2020
بڕیاری ژمارە (10)ی ساڵی 2020
بڕیاری ژمارە (9)ی ساڵی 2020
بڕیاری ژمارە (8)ی ساڵی 2020
بڕیاری ژمارە (7)ی ساڵی 2020
بڕیاری ژمارە (6)ی ساڵی 2020
بڕیاری ژمارە (5)ی ساڵی 2020
بڕیاری ژمارە (4)ی ساڵی 2020
بڕیاری ژمارە (3)ی ساڵی 2020
بڕیاری ژمارە (2)ی ساڵی 2020
بڕیاری ژمارە (1)ی ساڵی 2020
-----------------------------------------------------------

  بڕیارەکانی ساڵی 2019

بڕیاری ژمارە (7)ی ساڵی 2019
بڕیاری ژمارە (6)ی ساڵی 2019
بڕیاری ژمارە (5)ی ساڵی 2019
بڕیاری ژمارە (4)ی ساڵی 2019
بڕیاری ژمارە (3)ی ساڵی 2019
بڕیاری ژمارە (2)ی ساڵی 2019

 

 

 بڕیارەکانی ساڵی 2018

بڕیاری ژمارە (27)ی ساڵی 2018
بڕیاری ژمارە (26)ی ساڵی 2018
بڕیاری ژمارە (25)ی ساڵی 2018
بڕیاری ژمارە (24)ی ساڵی 2018
بڕیاری ژمارە (23)ی ساڵی 2018
بڕیاری ژمارە (22)ی ساڵی 2018
بڕیاری ژمارە (21)ی ساڵی 2018
بڕیاری ژمارە (20)ی ساڵی 2018
بڕیاری ژمارە (19)ی ساڵی 2018
بڕیاری ژمارە (18)ی ساڵی 2018
بڕیاری ژمارە (17)ی ساڵی 2018
بڕیاری ژمارە (16)ی ساڵی 2018
بڕیاری ژمارە (15)ی ساڵی 2018
بڕیاری ژمارە (14)ی ساڵی 2018
بڕیاری ژمارە (13)ی ساڵی 2018
بڕیاری ژمارە (12)ی ساڵی 2018
بڕیاری ژمارە (11)ی ساڵی 2018
بڕیاری ژمارە (10)ی ساڵی 2018
بڕیاری ژمارە (9)ی ساڵی 2018
بڕیاری ژمارە (8)ی ساڵی 2018
بڕیاری ژمارە (7)ی ساڵی 2018
بڕیاری ژمارە (6)ی ساڵی 2018
بڕیاری ژمارە (5)ی ساڵی 2018
بڕیاری ژمارە (4)ی ساڵی 2018
بڕیاری ژمارە (3)ی ساڵی 2018
بڕیاری ژمارە (2)ی ساڵی 2018

بڕیاری ژمارە (1)ی ساڵی 2018
------------------------------------------------------------------------

  بڕیارەکانی ساڵی 2017

بڕیاری ژماره‌ (29)ی ساڵی 2017
بڕیاری ژماره‌ (28)ی ساڵی 2017
بڕیاری ژماره‌ (27)ی ساڵی 2017
بڕیاری ژماره‌ (26)ی ساڵی 2017
بڕیاری ژماره‌ (25)ی ساڵی 2017
بڕیاری ژماره‌ (24)ی ساڵی 2017
بڕیاری ژماره‌ (23)ی ساڵی 2017
بڕیاری ژماره‌ (22)ی ساڵی 2017

بڕیاری ژماره‌ (21)ی ساڵی 2017
بڕیاری ژماره‌ (19)ی ساڵی 2017

---------------------------------------------------------------------

  بڕیارەکانی ساڵی 2016

بڕیاری ژماره‌ (18)ی ساڵی 2016
بڕیاری ژماره‌ (17)ی ساڵی 2016
بڕیاری ژماره‌ (16)ی ساڵی 2016
بڕیاری ژماره‌ (15)ی ساڵی 2016
بڕیاری ژماره‌ (14)ی ساڵی 2016
بڕیاری ژماره‌ (13)ی ساڵی 2016
بڕیاری ژماره‌ (12)ی ساڵی 2016
بڕیاری ژماره‌ (11)ی ساڵی 2016
بڕیاری ژماره‌ (10)ی ساڵی 2016
بڕیاری ژماره‌ (9)ی ساڵی 2016
بڕیاری ژماره‌ (8)ی ساڵی 2016
بڕیاری ژماره‌ (7)ی ساڵی 2016
بڕیاری ژماره‌ (6)ی ساڵی 2016
بڕیاری ژماره‌ (5)ی ساڵی 2016
بڕیاری ژماره‌ (4)ی ساڵی 2016
بڕیاری ژماره‌ (3)ی ساڵی 2016
بڕیاری ژماره‌ (2)ی ساڵی 2016
بڕیاری ژماره‌ (1)ی ساڵی 2016
راسپارده‌ی ژماره‌ (1)ی ساڵی 2016

-------------------------------------------------------------------

  بڕیارەکانی ساڵی 2015

بڕیاری‌ ژماره‌ (33)ی‌ ساڵی‌ 2015
بڕیاری‌ ژماره‌ (32)ی‌ ساڵی‌ 2015
بڕیاری‌ ژماره‌ (31)ی‌ ساڵی‌ 2015
بڕیاری‌ ژماره‌ (30)ی‌ ساڵی‌ 2015
بڕیاری‌ ژماره‌ (29)ی‌ ساڵی‌ 2015
بڕیاری‌ ژماره‌ (28)ی‌ ساڵی‌ 2015
بڕیاری‌ ژماره‌ (27)ی‌ ساڵی‌ 2015
بڕیاری‌ ژماره‌ (26)ی‌ ساڵی‌ 2015
بڕیاری‌ ژماره‌ (25)ی‌ ساڵی‌ 2015
بڕیاری‌ ژماره‌ (24)ی‌ ساڵی‌ 2015
بڕیاری‌ ژماره‌ (23)ی‌ ساڵی‌ 2015
بڕیاری‌ ژماره‌ (22)ی‌ ساڵی‌ 2015
بڕیاری‌ ژماره‌ (21)ی‌ ساڵی‌ 2015
بڕیاری‌ ژماره‌ (20)ی‌ ساڵی‌ 2015
بڕیاری‌ ژماره‌ (19)ی‌ ساڵی‌ 2015
بڕیاری‌ ژماره‌ (18)ی‌ ساڵی‌ 2015
بڕیاری‌ ژماره‌ (17)ی‌ ساڵی‌ 2015
بڕیاری‌ ژماره‌ (16)ی‌ ساڵی‌ 2015
بڕیاری‌ ژماره‌ (15)ی‌ ساڵی‌ 2015
بڕیاری‌ ژماره‌ (14)ی‌ ساڵی‌ 2015
بڕیاری‌ ژماره‌ (13)ی‌ ساڵی‌ 2015
بڕیاری‌ ژماره‌ (12)ی‌ ساڵی‌ 2015
بڕیاری‌ ژماره‌ (11)ی‌ ساڵی‌ 2015
بڕیاری‌ ژماره‌ (10)ی‌ ساڵی‌ 2015
بڕیاری‌ ژماره‌ (9)ی‌ ساڵی‌ 2015
بڕیاری‌ ژماره‌ (8)ی‌ ساڵی‌ 2015
بڕیاری‌ ژماره‌ (7)ی‌ ساڵی‌ 2015
بڕیاری‌ ژماره‌ (6)ی‌ ساڵی‌ 2015
بڕیاری‌ ژماره‌ (5)ی‌ ساڵی‌ 2015
بڕیاری‌ ژماره‌ (4)ی‌ ساڵی‌ 2015
بڕیاری‌ ژماره‌ (3)ی‌ ساڵی‌ 2015
بڕیاری‌ ژماره‌ (2)ی‌ ساڵی‌ 2015
بڕیاری‌ ژماره‌ (1)ی‌ ساڵی‌ 2015

--------------------------------------------------------------------

 بڕیارەکانی ساڵی 2014 

بڕیاری‌ ژماره‌ (3)ی‌ ساڵی‌ 2014
بڕیاری‌ ژماره‌ (2)ی‌ ساڵی‌ 2014
بڕیاری‌ ژماره‌ (1)ی‌ ساڵی‌ 2014

 
SHARE
© Copyright 2023 - KEODD.ORG All right reserved Developed by kurdsoft